ไปเที่ยววัดกัน วัดไหนถ่ายรูปสวย บรรยากาศดีในกรุงเทพ

วัดไหนถ่ายรูปสวย

สถาปัตยกรรมกรรมของวัดไทยมีความงดงามตระการตา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได่รับความนิยมมากมาย คนรักการถ่ายรูปสถาปัตยกรรมสวย ๆ ต้องปักหมุดเลย วัดไหนถ่ายรูปสวย ไปดูกัน วัดพระแก้ว | วัดไหนถ่ายรูปสวย วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดหลวงซึ่งตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของคนไทย ที่ตั้ง: ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  เวลาเปิดให้บริการ: 08.30 – 15.30 น.  Google maps: https://goo.gl/maps/JZEGAD1gtLZcaMGZA  วัดอรุณราชวราราม | วัดไหนถ่ายรูปสวย วัดอรุณราชวรารามราช วรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก ความสวยงามและโดดเด่นของวัดอรุณฯ คือ พระปรางค์วัดอรุณฯ พระปรางค์สถาปัตยกรรมไทย และมีขนาดใหญ่ สูงจากฐานถึงยอด 81.85 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ที่ตั้ง: ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ เวลาเปิดให้บริการ: […]