วัดอรุณราชวราราม สืบตำนานยักษ์วัดแจ้งแห่งท่าเตียน

เที่ยววัดอรุณราชวราราม ชมความงามพระปรางค์วัดอรุณตั้งเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา สืบตำนานยักษ์วัดแจ้ง

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดสวยในกรุงเทพฯตั้งโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีทัศนียภาพที่สวยงาม อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่เที่ยวสวยๆในกรุงเทพฯ และเป็นที่มาของตำนานยักษ์วัดแจ้ง นักท่องเที่ยวนอกจากจะนิยมไปไหว้พระทำบุญแล้ว ยังชอบไปถ่ายรูปสวยๆ ในบริเวณวัดแห่งนี้ โดยเฉพาะพระปรางค์วัดอรุณที่สวยงามมีเสน่ห์ สร้างความประทับใจแก่พูดที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ประวัติ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือมักเรียกกันว่า วัดแจ้ง วัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยนั้นเรียกว่าวัดมะกอกนอก ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้งใหม่ที่กรุงธนบุรี จึงได้โปรดเกล้าให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐาน ซึ่งในสมัยนี้วัดแจ้งยังเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่ปัจจุบันได้ย้ายไปประดิษฐานในวัดพระแก้ว ในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงโปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่และให้สร้างพระอุโบสถ พระวิหารให้เสร็จ และทรงพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม โดยวัดอรุณ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เป็นระยะ ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พุทธอาสน์พระประธานในอุโบสถ ทำให้วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 นอกจากนี้วัดอรุณราชวรารามยังเป็นตำนานยักษ์วัดแจ้ง ที่ใครเคยได้ยินและรู้จัก ซึ่งยักษ์วัดแจ้งนั้นจะเห็นได้ที่ทางเข้าพระอุโบสถยืนเฝ้าอยู่สองตน ขนาบข้าง คนโบราณเชื่อกันว่า ยักษ์เฝ้าซุ้มประตูเพื่อมีหน้าที่ปกปักษ์รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระอุโบสถ ชื่นชมความงาม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมภายในวัดอรุณราชวรวิหาร ใครที่มาวัดอรุณราชวรวิหารนั้น ต้องมาถ่ายรูปที่นี่เลย พระปรางค์วัดอรุณ เป็นสถาปัตยกรรมไทยขนาดใหญ่ […]