วัดสุทัศนเทพวราราม กราบไหว้ขอพร ชื่นชมความงดงามวิจิตร

กราบไหว้ขอพร พระศรีศากยมุณี ชื่นชมความงดงามวิจิตร ที่วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

อีกหนึ่งวัดสวย ที่ห้ามพลาดในกรุงเทพฯ วัดนี้รู้จักกันในชื่อ วัดสุทัศนเทพวราราม หรือ วัดสุทัศน์นั่นเอง วัดสุทัศน์ถือเป็นวัดสำคัญของพระนคร แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ภายในวัดงดงามวิจิตรตระการตาไม่แพ้วัดอื่นๆ ด้วยสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมที่ต้องไปสัมผัสความงามด้วยตัวเองอีกทั้งยังมีตำนานที่สำคัญ อย่างตำนาน เปรตวัดสุทัศน์ ที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนาน ภายในวัดสุทัศน์มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้น วันนี้เรารวบรวมสิ่งที่น่าสนใจมาให้คุณเป็นตัวเลือกตัดสินใจ วางแผนเที่ยวในวันหยุดแสนสบายของคุณ ประวัติ วัดสุทัศนเทพวราราม  วัดสุทัศนถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ระหว่างพุทธศักราช 2350 – 2351 เดิมวัดแห่งนี้ชื่อวัดมหาสุทธาวาส และทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐาน พระศรีศากยมุณี หรือ พระโต แต่วิหารยังไม่แล้วเสร็จก็สิ้นสมัยรัชกาลที่ 1 ลง ประชาชนชาวบ้านจึงได้เรียกวัดแห่งนี้ด้วยชื่อง่ายๆว่า วัดพระโต วัดพระใหญ่ และวัดเสาชิงช้า สมัยต่อมาก็ได้สร้างขึ้นจนเสร็จสิ้น และสมัยในรัชกาลที่ 3 พระราชทานนามใหม่เป็น วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระอุโบสถ สัตตมหาสถาน ศาลาการเปรียญใหม่ขึ้นอีกด้วย ศิลปะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นสถาปัตยกรรมในวัดสุทัศน์ เพราะวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในต้นสมัยรัตนโกสินทร์ รูปแบบศิลปะจึงได้กลิ่นอายถึงยุคนั้น และบางส่วนยังเป็นศิลปะสมัยอยุธยา เช่น พระอุโบสถ […]