วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เที่ยวสบายๆ กับวัดคู่บ้านคู่เมือง

เที่ยวกรุงเทพในวันหยุดสบายๆ กับวัดคู่บ้านคู่เมืองไทย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วันหยุดนี้มีแพลนไปไหนกันหรือยัง ในช่วงนี้ก็ยังคงมีมาตรการคุมเข้มจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ในเรื่องของการเดินทางไกลอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร แต่หากอยู่ในกรุงเทพฯ ช่วงวันหยุดเบื่อๆ อยากหากิจกรรมทำในวันหยุด  หรืออยากท่องเที่ยวแบบสบายๆแล้วนั้น ที่เที่ยวกรุงเทพฯที่จะพลาดไปไม่ได้เลยก็คือ วัด โดยเฉพาะ วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดคู่บ้านคู่เมืองไทย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระแก้วแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นวัดหลวงที่สำคัญ  วัดในพระบรมมหาราชวัง ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พุทธศักราช 2535 หรือในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 โดยสร้างตามประเพณีการสร้างพระอารามหลวงในเขตราชวังตามประเพณีในอดีตที่สืบทอดกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณวัดไม่มีเขตสังฆาวาส และเริ่มแรกจะมีเพียงเจดีย์ พระอุโบสถ หอพระมณเฑียร พระวิหารและหอไตร ต่อมาได้สร้างพระมณฑปขึ้นแทนหลังเดิม มีการบูรณปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆตลอดจนสมัยรัชกาลที่ 9 ประจวบกับเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทรงโปรดเกล้าฯให้ซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนังรักษาภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด ภายในวัดประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือรู้จักกันในชื่อ พระแก้วมรกต ที่ถูกอันเชิญมาจากอาณาจักรล้างช้างเวียงจันทร์ในอดีต เป็นศิลปะสมัยก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสน สถานที่น่าสนใจในวัดพระแก้ว ที่ต้องมาเยือนสักครั้ง ภายในวัดพระแก้ว มีสถานที่ ที่น่าสนใจและล้วนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หากได้ไปเที่ยวที่วัดแห่งนี้ จุดสำคัญที่ไม่ควรพลาดเลย […]