วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดสวย กลางกรุง ชมศิลปะอันโดดเด่น

เที่ยววัดสวย กลางกรุง ชมศิลปะอันโดดเด่นวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร หรือวัดบวร พระอารามหลวงชั้นเอก ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดบวรนั้นขึ้นชื่อในความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นอย่างมาก ซึ่งวัดแห่งนี้สร้างขึ้นผสมผสานตามแบบชาติตะวันตก ไทย และจีน สวยงามลงตัวไม่เหมือนใคร ครั้งก่อนจะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เมื่อทรงผนวช วัดบวรจึงได้รับการทำนุบำรุงรักษาให้สวยงาม คงสภาพดีอยู่เสมอๆ ศิลปะอันงดงามแห่ง วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เสน่ห์ที่ใครต่างหลงใหล วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมงดงามและเป็นเสน่ห์ของวัดแห่งนี้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย ภายในวัดจะถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพุทธาวาส มีพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 2 องค์ พระพุทธรูปสุวรรณเขต หรือหลวงพ่อโต เป็นพระประธานองค์แรกของพระอุโบสถ ถูกอันเชิญมาจากวัดสระตะพาน เพชรบุรี ลักษณะเป็นพระพุทธรูปโลหะ ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา  อีกองค์คือ พระพุทธชินสีห์พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย  พระอุโบสถถูกสร้างและตกแต่งขึ้นด้วยหลายวัฒนธรรมร่วมกันทั้งไทย จีน และตะวันตก ทำให้เป็นเอกลักษณ์ งดงามมีความยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกัน และในเขตพุทธาวาสนี้ยังมีวิหารพระศาสดา พระมหาเจดีย์ อุโบสถวัดรังสี หอระฆังและหอไตร  ในส่วนของเขตสังฆวาส จะเป็นตำหนักต่างๆสำหรับประทับของพระมหากษัตริย์ที่เคยได้ผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ ได้แก่ ตำหนักปั้นหยา […]