เที่ยวกรุงเทพฯไม่จำเจ ไปถ่ายรูปเช็คอินสุดเก๋ที่วัดโพธิ์
วัดโพธิ์ เที่ยวง่ายๆไม่จำเจ ถ่ายรูปเช็คอิน 9 สิ่งมหัศจรรย์

  วัดโพธิ์ หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพ ที่คนไทยพลาดไป เพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นภาพนักท่องเที่ยวขาวต่างชาติเป็นส่วนมากที่ชื่นชอบ และได้ชมความสวยงามเก็บภาพลงโซเชียลจนคนไทยตะลึงกับความสวยงามนี้ ที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่ในประเทศไทย วันนี้เราจะพามาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยววัด สวยในกรุงเทพฯที่เห็นแล้วจะต้องร้องว้าวอย่างเเน่นอน ด้วยความวิจิตรตระการตาอย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

วัดโพธิ์ วัดเก่าแก่ประจำรัชกาลที่ 1

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ที่รู้จักกัน ในสมัยก่อนเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดโพธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในสมัยรัชกาลที่ 1 ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ และมีพระนอน (พระไสยาส) ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศมีความยาว 150 ฟุต มีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการบริเวณพระบาท

เมื่อครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้บรูณะวัดโพธิ์แห่งนี้ใหม่ทั้งหมด มีการนำเอาตำราวิชาด้านต่างๆจารึกไว้โดยรอบ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน จึงเรียกได้ว่า วัดโพธิ์เป็ฯมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยความเก่าแก่ด้วยสถาปัตยธรรมแบบโบราณประกอบกับเป็นแหล่งรวมตำรา ความรู้ต่างๆ วัดโพธิ์จึงได้ถูกขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อเดือนมีนาคม ในปีพ.ศ. 2551

9 สิ่งมหัศจรรย์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

หากได้มาเยือนที่วัดโพธิ์แล้วก็ห้ามพลาดกับ 9 สิ่งมหัศจรรย์ที่วัดแห่งนี้เด็ดขาด 

  1. มหัศจรรย์พระไสยาส พระนอนขนาดใหญ่ 150 ฟุต  ที่ประดับมุขภาพมงคล 108 ประการบริเวณพระบาท
  2. ตำราเวชเชตุพน  ศิลาจารึกตำรานวดแผนไทยโบราณ เป็นบันทึกทั้งวิชาแพทย์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์และการปกครอง
  3. มหาเจดีย์ สี่รัชกาล เจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ประจำรัชกาลที่ 1 – 4 
  4. ต้นตำนานสงกรานต์ไทย เชื่อว่ารัชกาลที่ 3 ได้จารึกถึงเรื่องเล่าความเป็นมาของพิธีสงกรานต์ลงในแผ่นศิลาและติดไว้ที่วัดโพธิ์
  5. มรดกโลกวัดโพธิ์ ความรู้และศาสตร์ต่างๆถูกบันทึกจารึกลงบนหินอ่อน ถูกประดับไว้ตามผนังภายในวัดแห่งนี้
  6. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ เรื่องราวของยักษ์วัดโพธิ์ และยักษ์วัดแจ้ง ทำให้เกิดเป็นท่าเตียนในปัจจุบัน
  7. ผ่านภพรัตนโกสินทร์ แต่เดิมเป็นพระอุโบสถ ภายหลังถูกลดฐานะเป็ฯศาลาการเปรียณ
  8. วิจิตรพระพุทธเทวปฏิมากร ภายในอุโบสถวัดโพธิ์ ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวปฏิมากร รัชกาลที่ 1 อันเชิญมาจากวัดสี่หน้า
  9. ต้นตำรับนวดแผนไทย ตำราการนวดแผนไทยถูกเริ่มจากที่วัดโพธิ์เป็นแห่งแรกในสมัยรัชกาลที่ 1
วัดโพธิ์

การเข้าชม และการเดินทางมายังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เวลาทำการ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-18.30 น.

สามารถเข้าชม ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ชาวไทยเข้าฟรี  ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ (สูงเกิน 120 ซ.ม.) 100 บาท

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watphonews 

ที่อยู่ :  2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หากเดินทางด้วยรถส่วนตัวสามารถจอดได้ที่ ซ. เชตุพน (ข้างวัด)

นอกจากจะได้ถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆที่วัดโพธิ์แล้ว เรายังได้เป็นส่วนช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เช่นนี้ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไปหลายๆรุ่น และยังได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กลับมาอีกเพียบ หากได้มีโอกาสไปเยือนสักครั้ง รับรองติดใจไม่รู้ลืม

วัดโพธิ์

ที่มาของรูป : https://www.agilenttours.com/ และ https://www.emagtravel.com/ 

วม Content ที่น่าสนใจ
ที่ยววัดอรุณราชวราราม ชมความงามพระปรางค์วัดอรุณตั้งเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา สืบตำนานยักษ์วัดแจ้ง
วัดยานนาวา วัดสวยกรุงเทพฯย่านเจริญกรุง ชมความงามเรือสำเภาโดดเด่นมาแต่ไกล
กรุงเทพ เที่ยวศาลเจ้าพ่อเสือเปิดเส้นทางความปังฉบับโปร HOW TO ไหว้อย่างไรให้ดวงเฮง

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ