วัดปากน้ำภาษีเจริญ กราบไหว้หลวงพ่อสด แหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวฝั่งธนบุรี
วัดปากน้ำภาษีเจริญ กราบไหว้หลวงพ่อสดที่ยึดเหนี่ยวชาวฝั่งธน

เมืองไทย เมืองพุทธ ทำให้มีวัดสำคัญๆเกิดขึ้นมากมาย เป็นศูนย์รวมและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ภายใน วัดปากน้ำภาษีเจริญ มีสถาปัตยกรรม จิตรกรรมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทำให้การไปวัดในปัจจุบันไม่ได้ไปเพียงเพื่อทำบุญอย่างเดียวเท่านั้น การไปวัดจึงมีส่วนช่วยอนุรักษ์ความงาม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยโบราณให้อยู่คู่สังคมไทยอีกด้วย วันนี้เราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวทำบุญที่วัด ปากน้ำภาษีเจริญ วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา บอกไว้เลยไม่ได้มีดีแค่เรื่องความศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน

ประวัติวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

วัดปากน้ำสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เคยเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1 ได้มีการเสด็จถวายผ้าพระกฐินหลวงทางชลมารค เพื่อทำนุบำรุงวัดปากน้ำ

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ แต่ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาไว้เช่นเดิม 

และจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีพระสมุห์สด จนฺทสโร หรือ หลวงพ่อสด จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดปากน้ำแห่งนี้ ทำให้วัดเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน

จุดเด่นและความงดงามภายในวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล  ตั้งตระหง่านอย่างสวยงามด้วยความสูงถึง 80 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและรัตนโกสินทร์ โดยภายในเป็นที่เก็บเจดีย์แก้วซึ่งบรรจุพระบรมสาริกธาตุ ประชาชนสามารถเข้าชมได้ และข้างในยังถูกแบ่งออกเป็นชั้น มีถึง 5 ชั้นด้วยกัน

ชั้นที่ 1 ห้องมหาชนคุณารมณ์ หรือพิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณ  

ชั้นที่ 2 ห้องธรรมกายคุณารมณ์ พื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ 

ชั้นที่ 3 ห้องสังฆคุณารมณ์ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

ชั้นที่ 4 ห้องพุทธคุณารมณ์  ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำหรือรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี  หรือ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

ชั้นที่ 5 ห้องพุทธคุณารมณ์ ประดิษฐานเจดีย์แก้วจำลองที่แกะสลักด้วยมือ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดวงแก้ว พระพุทธรูปทองคำ และหลวงพ่อทองคำ เพดานเป็นภาพจิตรกรรมงดงาม

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล   เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ความสูง 69 เมตร สร้างขึ้นจากนิมิตรของหลวงพ่อสด สร้างด้วยทองแดงขนาดใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อบูชาพระคุณหลวงพ่อสดนั่นเอง

วัดปากน้ำภาษีเจริญ กราบไหว้หลวงพ่อสด แหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวฝั่งธนบุรี 1

ข้อมูลเพิ่มเติม วิธีการเดินทางไป วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เปิดให้ประชาชนทำบุญทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. 

300 ซอย รัชมงคลประสาธน์ แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

สามารถเดินทางมาตามพิกัด : goo.gl/maps/jufvS7cXDZaTPfFJ8

วัดปากน้ำภาษีเจริญ ที่เที่ยวกรุงเทพฯน่าสนใจ ทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ผู้นับถือศรัทธาแถวนั้น หากต้องการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด วัดปากน้ำก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี กราบไหว้พระขอพรสบายใจแล้ว อย่าลืมแวะให้อาหารนกอาหารปลาในสวนโซนริมน้ำกันนะ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ กราบไหว้หลวงพ่อสด แหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวฝั่งธนบุรี 2

ที่มาของรูป http://www.dhammathai.org/ 

รวม Content อื่นๆที่น่าสนใจ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เที่ยวสบายๆ กับวัดคู่บ้านคู่เมือง
วัดอรุณราชวราราม สืบตำนานยักษ์วัดแจ้งแห่งท่าเตียน
วัดยานนาวา ชมความงามเรือสำเภาโดดเด่นมาแต่ไกล

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ