ทริป ไหว้พระ9วัด นั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ
ทริป ไหว้พระ9วัด นั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ

กรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่มากด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีและการคมนาคมซึ่งนอกจากความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีแหล่งที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมที่สวยงามอย่างเช่นวัดวาอาราม ที่เป็นทั้งแหล่งรวมจิตใจและสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่รอบเมืองกรุงเทพมหานคร วันนี้เราจึงขอเชิญทุกคนมาร่วมท่องเที่ยวนั่งเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยารอบกรุงเทพมหานครกัน คือการ ไหว้พระ9วัด มาดูกันว่าจะมีวัดไหนบ้าง 

1.วัดอรุนราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง 

เมื่อมีการจัดท่องเที่ยวนั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา คงไม่พ้นจะมองเห็นวัดอรุนฯ เพราะเป็นวัดที่มีความสวยงามเด่นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดที่หลายคนรู้จักเพราะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในสมัยอยุธยา แบะมีความเชื่อว่าการได้มาไหว้พระที่วัดอรุณฯ จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองสว่างสไหว เหมือนชื่อวัดอรุณฯ หรือวัดแจ้ง นั่นเอง

สถานที่ตั้ง : ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

เวลาเปิด : 09.00-17.00 น.

โทร : 0-2891-2185

พิกัด : https://goo.gl/maps/AT7UPtGxyrKMs4sr8

ทริป ไหว้พระ9วัด นั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ 1

2.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

เดิมมีชื่อว่าวัดบางว้าใหญ่ เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ซึ่งในช่วงสมัยรัชกาลที่4-5 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระมหาเถระรูปสำคัญ ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร มีผู้คนเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ผู้คนที่เข้ามากราบไหว้พระที่นี่จะนิยมไหว้พระ ปล่อยนกปล่อยปลา และมีความเชื่อว่ามาไหว้แล้วจะทำให้คนชื่อชอบมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนวัดระฆังนั่นเอง 

สถานที่ตั้ง : ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เวลาเปิด : 07.00-19.00 น.

พิกัด : https://goo.gl/maps/u7PWUUDY3YF4LCni6

ทริป ไหว้พระ9วัด นั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ 2

3.วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 

เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ชื่อเดิมมีชื่อว่าวัดทอง ต่อมาในรัชกาลที่ ได้มีการสถาปนาชื่อใหม่ว่า วัดสุวรรณาราม วัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องการบนบานเป็นอย่างมาก คนที่มาขอพรมักจะประสบผลสำเร็จเป็นส่วนมาก และมีการนิยมแก้บนด้วยการนำผ้าขาวม้ามาผูกเอววิ่งรอบโบสถ์ 3รอบ ใครอยากจะลองบนบ้าง ก็แนะนำที่นี่เลย

สถานที่ตั้ง : แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เวลาเปิด : 08.00-17.00 น.

พิกัด : https://goo.gl/maps/xPkD3KvjbApPsHRg6

ทริป ไหว้พระ9วัด นั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ 3

4.วัดยานนาวา 

ชื่อเดิมคือ วัดคอกควาย เพราะในสมัยก่อนมีชาวทวายมาอาศัยอยู่จำนวนมากและได้นำควายมาเลี้ยงไว้เพื่อทำการค้า ในต่อมารัชกาลที่ 3 จึงได้มีการปฏิสังขรณ์และและได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดว่า วัดยานนาวา ในเรื่องของความเขื่อในวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องของการค้าขาย ความเจริญรุ่งเรือง ส่วนใหญ่แม่ค้าหรือนักธุรกิจจะนิยมมากราบไหว้ขอพรขากวัดที่นี่

สุานที่ตั้ง : ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

เวลาเปิด : 08.30-18.00 น.

โทร : 0-2672-3216

พิกัด : https://goo.gl/maps/YKTWZPoaDQ6x5Pmc6

ทริป ไหว้พระ9วัด นั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ 4

5.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอก ผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้คือ เจ้าพระยานิกรบดินทร (โต) สมุหนายก (โต กัลยาณมิตร) สร้างในปี พ.ศ.2368 ผู้ที่เดินทางไปกราบไหว้จะต้องเข้าไปนมัสการ พระพุทธไตรรัตนนายกหรือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ซึ่งมีแค่ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแห่งนี้สำหรับในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความเชื่อว่าการมาไหว้พระวัดนี้จำให้เดินทางปลอดภัยและมีกัลยานมิตรที่ดี 

สถานที่ตั้ง : ซอยอรุณอมรินทร์ 6 ถนนอรุณอมรินทร์ เเขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

เวลาเปิด : 08.00-16.00 น.

โทร : 08-6709-2829

พิกัด : https://goo.gl/maps/2FQvpPyXdhMKfzBu7

ทริป ไหว้พระ9วัด นั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ 5

6.วัดอมรินทรารามวรวิหาร 

เดิมมีชื่อวัดว่าวัดบางหว้าน้อย ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2200 ไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ใดสร้างขึ้น จุดเด่นของวัดนี้คือพระประธานภายในวิหารคือ หลวงพ่อโบสถ์น้อย เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบสุโขทัย มีความเชื่อกันว่า หากได้ทากราบไว้พระที่นี่แล้วจะทำให้ พระอินทร์ประทานพรให้ปลอดภัยจากอันตรายใดๆ ทั้งปวง ตามชื่อวัดอมรินทรารามวรมหาวิหาร 

สถานที่ตั้ง : ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เวลาเปิด : 08.00-17.00 น.

พิกัด : https://goo.gl/maps/uYc63qJMpoiCqLvKA

ทริป ไหว้พระ9วัด นั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ 6

7.วัดคฤหบดี 

ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาแถวบริเวณบ้านปูน เชิงสะพานพระราม8 เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดย พระยาราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) ต้นสกุลภมรมนตรี ในปี พ.ศ.2367 มี พระพุทธแซกคำ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถที่สัดแห่งนี้ มีความงดงามแบบสมัยเชียงแสน เป็นพระประทานรูปปางมารวิชัยและเป็นพระพุทธรูปทองคำขาวโบราณ การกราบไหว้พระที่วัดนี้จะความเชื่อที่ว่า จะช่วยเสริมโชควาสนา บารมี 

สถานที่ตั้ง : ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

เวลาเปิด : 08.00-17.00 น.

พิกัด : https://goo.gl/maps/ffntW1bF2gyttDsi6

8.วัดราชาธิวาสวิหาร 

วัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งพระนคร ซึ่งความหมายของชื่อวัดคือ วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา และภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังจัดแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก มีความงดงามอย่างมาก ผู้คนที่เข้ามากราบไหว้มีความเชื่อว่า จะทำให้ มีลาภยศที่ยิ่งใหญ่ ดุจพระราชา

สถานที่ตั้ง : แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลาเปิด : 07.00-18.00 น.

โทร : 0-2668-7988

พิกัด : https://goo.gl/maps/YhB8NLrLE6SCyLfq7

ทริป ไหว้พระ9วัด นั่งเรือชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ 8

9.วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 

ชื่อเดิมคือ วัดสมอแครง เป็นวัดที่มีความเก่าแก่โบราณถูกสร้างขึ้นก่อนสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงพราชทานชื่อวัดใหม่ คือ วัดเทวราชกุญชร ซึ่งแปลว่า ช้างของพระอินทร์ ผู้คนที่มากราบไหว้จะถวายผ้าไตร แทนดอกไม้ธูปเทียน มีความเชื่อว่าจะได้บุญกุศลมากขึ้นและมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนั่งเอง ในความเชื่อมีความเชื่อว่า มงคลเทพเทวดา มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง ทำให้การมาไหว้ขอพรมีความเชื่อถือศรัทธาเพราะเปรียบเสมือนไหว้มหาเทพเหล่าเทวดา จบกันไปแล้วกับทริป ไหว้พระ9วัด ของเรา

สถานที่ตั้ง : ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลาเปิด : 08.00-18.00 น.

พิกัด : https://goo.gl/maps/XHeiqfeynJpJWg13A

ที่มารูปภาพ

https://th.worldorgs.com

https://mgronline.com/dhamma/detail/9560000137898

https://www2.edtguide.com/index.php/www/travel/378037/wat-devarajkunjara-voravihara

รวม Content อื่นๆที่น่าสนใจ
วัดโพธิ์ เที่ยวง่ายๆไม่จำเจ ถ่ายรูปเช็คอิน 9 สิ่งมหัศจรรย์
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร สักการะพระเจ้าตากสินมหาราช
กรุงเทพ เที่ยวศาลเจ้าพ่อเสือเปิดเส้นทางความปังฉบับโปร HOW TO ไหว้อย่างไรให้ดวงเฮง
วัดสุทัศนเทพวราราม กราบไหว้ขอพร ชื่นชมความงดงามวิจิตร
กรุงเทพ ปักหมุดสถานที่ไหว้ขอพรรวม 5 วัดดังที่สายมูไม่ควรพลาด เปิดดวงเฮงต้อนรับปีเสือ 

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ