วัดไหนถ่ายรูปสวย
ไปเที่ยววัดกัน วัดไหนถ่ายรูปสวย บรรยากาศดีในกรุงเทพ

สถาปัตยกรรมกรรมของวัดไทยมีความงดงามตระการตา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได่รับความนิยมมากมาย คนรักการถ่ายรูปสถาปัตยกรรมสวย ๆ ต้องปักหมุดเลย วัดไหนถ่ายรูปสวย ไปดูกัน

วัดพระแก้ว | วัดไหนถ่ายรูปสวย

วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดหลวงซึ่งตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของคนไทย

ที่ตั้ง: ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

เวลาเปิดให้บริการ: 08.30 – 15.30 น. 

Google maps: https://goo.gl/maps/JZEGAD1gtLZcaMGZA 

วัดอรุณราชวราราม | วัดไหนถ่ายรูปสวย

วัดอรุณราชวรารามราช วรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก ความสวยงามและโดดเด่นของวัดอรุณฯ คือ พระปรางค์วัดอรุณฯ พระปรางค์สถาปัตยกรรมไทย และมีขนาดใหญ่ สูงจากฐานถึงยอด 81.85 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 

ที่ตั้ง: ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

เวลาเปิดให้บริการ: 08.00 – 18.00 น.

Google maps: https://goo.gl/maps/SqXWQMguwsGDHRTT8 

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวราราม หรือ  วัดสุทัศน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวันที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างพิธีเสกน้ำอภิเษก พิธีสำคัญของพระ

ที่ตั้ง: ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร 

เวลาเปิดให้บริการ: 08.30 – 9.00 น.

Google maps: https://goo.gl/maps/YXBZbHMSsyFUnGKi9 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 

พระอุโบสถภายในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบสถ์คริสต์ ตกแต่งภายในแบบโกธิคผสมผสานเข้ากับของไทย ที่โดดเด่นคือ เสมาของวัดนี้ตั้งอยู่บนกำแพงรอบวัดถึง 8 ด้าน โดยปกติแล้วเสมาของวัดโดยทั่วไปจะอยู่ตามมุมหรือติดอยู่กับตัวพระอุโบสถ ซึ่งเป็นการขยายเขตทำสังฆกรรมของสงฆ์ให้กว้างขึ้น อีกทั้งวัดราชบพิธฯ ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ อีกด้วย

ที่ตั้ง: ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร

เวลาเปิดให้บริการ: 06.00 – 18.00 น.

Google maps: https://goo.gl/maps/GM7aeX4Gh4BQTiHN9 

วัดยานนาวา

วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับการปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ โปรดเกล้าฯโดยรัชกาลที่ 3 เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภา ซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย มีพระเจดีย์องค์ใหญ่และเล็ก อยู่ในลำสำเภารวม 2 องค์ และยังมีภาพจิตรกรรมกระทงใหญ่ ซึ่งถอดแบบจากพระราชพิธีลอยพระประทีป และโถยาคู ตามแบบอย่างที่ทำเลี้ยงพระในพระราชพิธีสารทในสมัยรัชกาลที่ 3

ที่ตั้ง: ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 

เวลาเปิดให้บริการ: 05.00 – 22.00 น. 

Google maps: https://goo.gl/maps/ecUP6fHvT3VW6G8W7 

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://bkktravels.com/วัดในกรุงเทพฯ/

เครดิตภาพ
https://google.com/

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ