วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดสวยในเมืองกรุง สักการะพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร สักการะพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร หรือวัดหงส์รัตนาราม ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดเจ้าขรัวหงส์ เป็นวัดที่เงียบสงบ นิยมไปทำบุญ กราบไหว้พระ ตั้งอยู่ริมน้ำฝั่งบางกอกใหญ่ข้างวัดอรุณ ในสมัยพระเจ้าตากสินเป็นวัดในพระบรรมราชูปถัมภ์ บูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างภายในวัดจนถึงรัชกาลที่ 4 และได้พระราชทานนามใหม่ขึ้นว่า วัดหงส์รัตนาราม

ภายใน วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร มีสถานที่และพระพุทธรูปที่สำคัญนิยมกราบไหว้บูชาและขอพร

– พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

– พระอุโบสถประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวย งามฝีมือช่าง

– หลวงพ่อแสนเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ อำนวยความสำเร็จ

– สระน้ำมนต์ อยู่กลางใจของวัด

– พระพุทธรูปทองโบราณ เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย 

ไหว้พระเสร็จแล้ว ไปเที่ยวชมความงาม ไฮไลท์ของวัดหงส์รัตนาราม

พระอุโบสถ เป็นอุโบสถขนาดใหญ่ กว้าง 19.5 เมตร ยาว 42 เมตร ในพระอุโบสถมี หลวงพ่อแสน เป็นพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณ ปางมารวิชัย ประตูด้านนอกมีลวดลายปูนปั้นรูปหงส์และดอกไม้ ด้านในเป็นลวดลายสีแบบจีนปนฝรั่ง หน้าต่างด้านนอกกระจกสีน้ำเงินประดับลวดลายดอกไม้ปูนปั้นสีทองติดลูกกรงดัดรูปหงส์สวยงามมาก ในจุดนี้สามารถถ่ายรูปเล่นได้ และยังเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวมักมาเช็คอินกัน 

สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์

หากใครที่มีโอกาสมาวัดหงส์รัตนารามนั้น ต้องไม่พลาดมาพรมน้ำมนต์บริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ใจกลางวัดอย่างเห็ฯได้ชัด มีความเชื่อว่าสามารถแก้ทุกข์โศก โรคภัย อำนวยอวยชัยมาแก่ผู้ศรัทธา

พระพุทธรูปทองโบราณ

ศิลปะแบบสุโขทัยอันงดงาม พระพุทธรูปทองโบราณเดิมทีนั้นถูกพอกด้วยปูนปั้น หากกระเทาะออกมาภายในจะเห็นเป็นองค์พระทองเนื้อห้าอันงดงามสมบูรณ์  

วัดหงส์รัตนาราม

 ข้อมูลเวลาปิดเปิด และ ที่ตั้งขอวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

เปิดให้บริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. 

ที่อยู่: 102 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

การเดินทางมายังวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

รถประจำทาง สามารถมาสาย – 40 , 47, 56 , 57 , 82 ,149 , 177

ทางเรือก็สามารถมาได้เช่นกัน – ท่าเตียน , ท่าวัดกัลป์ยาณมิตร , ท่าวัดอรุณ

หรือสามารถมาตามพิกัด  https://goo.gl/maps/9HeK9L5MgXFbA2MK9 

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ถือเป็นวัดที่เก่าแก่แต่ยังคงความงดงามให้คนไทยรุ่นหลังได้เห็นและสัมผัสศิลปะไทยโบราณแบบใกล้ชิด เนื่องจากภายในวัดมีรูปเคารพพระเจ้าตากสินมหาราชจึงเป็นวัดที่ทหารหรือตำรวจมักมากราบไหว้บูชา และเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก วัดหงส์รัตนารามเป็นวัดสวยในกรุงเทพฯ ที่เที่ยวกรุงเทพฯดีดีที่คุณไม่ควรพลาด 

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดสวยในเมืองกรุง สักการะพระเจ้าตากสินมหาราช 2

ที่มาของรูป http://wreathdigital.com/ 

รวม Content อื่นๆที่น่าสนใจ
วัดยานนาวา ชมความงามเรือสำเภาโดดเด่นมาแต่ไกล
วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม ชมความงามพระอุโบสถหินอ่อน
วัดชนะสงคราม เที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัสวัดเก่าสมัยอยุธยา

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ