แนะนำ 3 พระราชวังในกรุงเทพมหานคร

พระราชวังในกรุงเทพมหานคร นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสุานที่ที่สวยงามเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระราชวังเหล่านี้นั้นเป็นสถานที่ที่มีความละเอียดละออในการสร้างนั่นเอง สำหรับมครที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมในสมัยก่อน วันนี้เราได้มีพระราชวังในกรุงเทพมาแนะนำด้วย

วังจักรพงษ์ หรือ วังท่าเตียน

สำหรับพระราชวังในจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งแรกที่เราได้หยิบมาแนะนำให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูกันได้แก่ วังจักรพงษ์ หรือ วังท่าเตียน นั่นเอง วังจักรพงษ์นั้นเป็นราชวังตั้งอยู่บริเวณถนนมหาราช โดยวังจักรพงษ์แห่งนี้นั้นมีอายุกว่า 100 ปี นอกจากนี้ วังจักรพงษ์นั้นยังเคยเป็นตำหนักส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์วังจักรพงษ์ โดยต่อมาพระราชวังแหง่นี้จึงได้ตกเป็นของทายาทคือ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ นั่นเอง วังจักรพงษ์แห่งนี้นั้นโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียน โดยตัวอาคารบริเวณหอสูงเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ รวมถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ด้วยนั่นเอง 

วังปารุสกวัน

อีกหนึ่งพระราชวังในจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งที่เราได้หยิบมาแนะนำให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูกันก็คือ วังปารุสกวัน นั่นเอง สำหรับวังปารุสกวันนั้นเป้นพระราชวังที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนพิษณุโลก ซึ่งเป็นราชวังที่รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นวังที่ประทับของจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ นั่นเอง โดยปัจจุบันนี้ วังปารุสกวันนั้นได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์กรมตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปแล้วนั่นเอง สำหรับภายในวังปารุสก์นั้นยังมีตำหนักอีกองค์หนึ่งแห่ง ได้แก่ ตำหนักสวนจิตรลดา นั่นเอง ซึ่งแต่เดิมแล้วตำหนักแห่งนี้นั้นเป็นของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยที่ดำรงพระยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช นั่นเอง สำหรับวังปารุสกวันนั้นเป็นราชวังที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ด้วยสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ บันไดหินอ่อน รวมถึงการสลักลวดลายทั้งตามประตู เสา หน้าต่างได้อย่างงดงาม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวังเก่าสวยงานเป็นอย่างมากเลยจริง ๆ 

วังสระปทุม

สำหรับพระราชวังในจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งสุดท้ายที่เราได้หยิบมาแนะนำให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูกันได้แก่ วังสระปทุม นั่นเอง ซึ่งเดิมทีแล้ววังสระปทุมแห่งนี้นั้นเคยเป็นพระตำหนักที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปนั่นเอง ซึ่งต่อมาได้มีการจัดการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นสนองพระราชดำริของพระองค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าขึ้นมานั่นเอง

หน้าแรก

https://www.thaihrhub.com

สนับสนุนโดย
คาสิโนออนไลน์ / เซ็กซี่บาคาร่า / เว็บตรง

Facebook
Twitter

บทความแนะนำอื่นๆ